תוכנה לניהול גבייה באמצעות מ.ס.ב

ניהול יעיל ומבוקר של גבייה מלקוחות
בהיקפים גדולים וקטנים כאחת !
חיסכון משמעותי בעלויות הגביה !

MBOSS – תוכנה לניהול גבייה באמצעות מ.ס.ב

ניהול יעיל ומבוקר של גבייה מלקוחות
בהיקפים גדולים וקטנים כאחת !
חיסכון משמעותי בעלויות הגביה !

תכלית בסיסית

ניהול גבייה מלקוחות ע"י מ.ס.ב – באמצעות קובץ המכיל פרטי הלקוחות וסכומים לגבייה.

            1. רישום עיסקאות מתמשכות – הוראות קבע שאושרו ע"י הלקוח.

            2. רישום הוראות קבע מפוצלות – הוראה אחת למספר עיסקאות

            3. רישום הוראות של חיובים חד פעמיים.

            4. הפקת קובץ MSV.001 להוראות קבע רלבנטיות ולחיובים חד פעמיים

            5. ניהול מעקב אחר רשימות שהופקו למ.ס.ב

            6. אפשרות להפקת חשבונית/קבלה אוטומטית מתוך רשימת-גבייה למ.ס.ב

            7. הפקת דו"חות:

                        1. דו"ח חייבים

                        2. דו"ח פעילות

                        3. דו"ח עיסקאות

למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:

מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: rafiaba@gmail.com