תוכנה לניהול תשלומים ע"י מ.ס.ב.

הפקת הזמנות לספקים בחו"ל  באנגלית– (Purchase order)
רישום אספקת מוצרים ע"י הספקים
מעקב אחר הזמנות פתוחות מספקים

תוכנת MBOSS ניהול תשלומים באמצעות מ.ס.ב

א. כללי – מטרת התוכנה.

מטרת תוכנת M-Boss  לניהול תשלומים ע"י מ.ס.ב – הנה  ביצוע תשלומים לספקים ולמוטבים אחרים ביעילות ובקלות מירבית


ב. התועלות המושגות כתוצאה מתוכנת תוכנת
M-Boss  

1.בקרה על התשלומים

2.מיידיות בביצוע התשלום

3.חיסכון בזמן

4.חיסכון בעלויות אלטרנטיביות

להלן מפורטות התועלות המושגות באמצעות מערכת זו.

ג. בקרה על התשלומים

הבקרה המושגת באמצעות תוכנת M-Boss  מתבטאת בכך שהתשלום המתבצע , מתבסס על חשבוניות שרשומות בחשבונו של הספק במערכת הנה"ח. כל חשבונית שבוצע עבורה תשלום מסומנת כ"שולמה" ולא תופיע יותר במצב החשבון של הספק – כשנכנס לבצע תשלומים עתידיים.

במידה ויופיעו חיובים בחשבון הספק הם יופיעו בו ויוכלו להתקזז מהתשלום המגיע לו.

ד. מיידיות בביצוע התשלום

התשלום הספקים מועבר במייל למ.ס.ב.(מרכז סליקה בנקאי), כקובץ .

הזיכוי לחשבונות המוטבים מתבצע בדיוק בתאריך המבוקש ע"י המשתמש.

במידה ונכללו מספר ספקים בקובץ – חשבון המשלם יחוייב בסכום אחד של ס"ה התשלומים – הספקים יזוכו כ"א בחשבונו- במקביל לחיוב המשלם.

ה. חיסכון בזמן

ביצוע התשלום באמצעות תוכנת M-Boss  , הנו מהיר ביותר , וחוסך זמן עבודה יקר במחלקת הנה"ח

המוקדש להפקת שיקים , הדפסתם, חתימה עליהם ותיוקם.

ו. חיסכון בעלויות אלטרנטיביות

שימוש בתוכנת M-Boss   לביצוע תשלומים באמצעות מ.ס.ב. חוסך עלויות אלטרנטיביות של הזמנת שיקים מבית-דפוס, עלויות הדפסה , ועלויות משלוח בדואר

ז. תיעוד יעיל

תוכנת M-Boss  , יוצרת תיעוד פנים יעיל הן למשתמש והן למוטבים:

            למשתמש- רשימת המוטבים שקיבלו תשלום  – הסכום שקיבל כל מוטב וס"ה כללי

            למוטב – דף מידע מפורט על התשלום שבוצע – ושליחתו בדוא"ל GMAIL

ח. שיטת העבודה

תוכנת M-Boss  מאפשרת הפקת הוראות תשלום מהנה"ח וכן הוראות תשלום ידניות.

תוכנת M-Boss  מפיקה דו"חות צפי תשלומים כתוצאה מהוראות התשלום שנרשמו.

תוכנת M-Boss  מציגה רשימה עדכנית של כל הוראות התשלום הפתוחות הממתינות.

תוכנת M-Boss  מפיקה קובץ למ.ס.ב. על-סמך הוראות התשלום התפוחות , ניתן לסנן הוראות .

ט. עלויות

עלות התוכנה 2500 ש"ח + מע"מ

העלות הנ"ל כוללת אחריות ושרות למשך שנה.

למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:

מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: rafiaba@gmail.com