רוצה לעקוב אחר מוצרים אצל לקוחות?

פרטים על התוכנה יתפרסמו בקרוב למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות: מימד מחשבים(1987)בע"מ למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008 טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257 אימייל: info@mboss.co.il

פרטים על התוכנה יתפרסמו בקרוב

למידע נוסף, לייעוץ ולהזמנות:

מימד מחשבים(1987)בע"מ
למכתבים: ת.ד. 10877, מיקוד: 52008
טל: 03-6767328, פקס 153-2-5710257
אימייל: info@mboss.co.il